Några kulturlänkar – Samlarkultur

Somliga vill kalla detta finkultur, snobbkultur eller ”ickekultur!” Jag lägger dessa länkar inom begreppet: EXPERTKULTUR!